Thép La Bản Mã

Liên hệ để báo giá

Thép la bản mã là gì? Thép bản mã là loại thép được hàn thành hộp vuông đặt ở đầu cọc bê tông. Thép bản mã được sử dụng để nối hai đầu cọc bê tông lại với nhau

 

Danh mục:
0982782175